Standardní materiálové provedení rodinného domu

1. Zemní práce:

 • výkop rýh pro základové pásy -  strojně s ručním začištěním
 • odvoz a uložení výkopu je řešeno v návaznosti na místo stavby a potřebu zeminy pro terénní úpravy
 • výkopy pro neveřejné části přípojek
 • zásyp a hutnění štěrkopískových podsypů základových pasů a podkladního betonu podlahy přízemí
 • zpětný zásyp, hutnění – trasy domovních částí přípojek
 • základní srovnání terénu po stavbě RD

2. Základové konstrukce:

 • hutněný štěrkopískový podsyp základové spáry
 • základové pásy z prostého betonu s nadezdívkou z vibro-lisovaných betonových tvárnic

3. Vodorovné konstrukce:

 • složení a provedení podlahové konstrukce přízemí:
  • hutněný štěrkový podsyp
  • základová betonová armovaná deska
  • protiradonová hydroizolace
  • tepelná izolace podlahové konstrukce přízemí
  • separační vrstva - fólie
  • betonová podlaha
  • nášlapná vrstva podlahy dle charakteru místnosti – viz povrchové úpravy
 • složení a provedení stropní konstrukce a podlahy podkroví:
  • nosná stropní konstrukce
  • izolace kročejového hluku
  • betonová podlaha
  • nášlapná vrstva podlahy dle charakteru místnosti – viz povrchové úpravy
 • překlady nad otvory
  • překlady nad otvory v nosných konstrukcích budou provedeny zesílenou konstrukcí ŽB věnce nebo systémovými překlady
  • překlady nad otvory v příčkách – systémové překlady
 • železobetonový ztužující pozední věnec
  • beton
  • výztuž
  • použití tepelné izolace z vnější stany ŽB věnce jako součást zateplení fasády

4. Svislé konstrukce:

 • Svislé nosné zdivo obvodové:
  • Cihla typu Porotherm 24 P+D se zateplením fasádním polystyrénem 150 mm
 • Střední nosné zdivo:
  • Cihla typu Porotherm 24 P+D
 • Příčkové zdivo:
  • příčkovka typu Porotherm dle PD

5. Konstrukce střešního pláště:

 • hydroizolace - modifikovaný asfaltový pás
 • tepelná izolace – kompletizované desky s vrchním pásem TOP o celkové tl. 240 mm
 • parozábrana: modifikovaný asfaltový pás
 • podkladní asfaltový pás V13
 • OSB desky 12mm
 • konstrukce lehkého krovu – nosné konstrukce střešního pláště
 • konstrukce zavěšeného SDK podhledu

6. Výplně otvorů:

 • okna
  • Plastová bíla, 5 komorový systém,zasklení izolačním trojsklem s Ug = 0,7 W/m2.K
 • vchodové dveře
  • Plastové bíle vchodové dveře, zasklení izolačním dvojsklem, bezpečnostní madlo/klika bíla
 • interiérové dveře
  • Interiérové dveře plné a 2/3 prosklené, folie buk, osazené do obložkových zárubní
  • Kování – chrom

7. Povrchové úpravy:

 • Venkovní omítka
  • Venkovní tenkovrstvá omítka s fasádním nátěrem
 • Vnitřní omítka
  • Vnitřní vápenosádrová omítka opatřená malbou
 • Obklady keramické:
  • v prostoru koupelny do výšky zárubní
  • v prostoru WC do výšky 1,5 m
 • Dlažba keramická:
  • v prostoru koupelny
  • v prostoru WC
  • v prostoru vstupu a chodby v přízemí
 • Podlaha
  • mimo prostory uvedené výše jsou podlahy provedeny jako plovoucí podlaha z laminovaných lamel na podkladní vrstvě

8. Truhlářské prvky:

 • Zábradlí vnitřního schodiště – jednoduchá svislá neprofilovaná sloupková výplň, profilované madlo
 • Vnitřní schodiště - celodřevěné nebo betonové s dřevěným obkladem z dřevěné masivní desky lepené dýhované

9. Klempířské prvky:

 • Žlabové kotlíky, okapy a dešťové svody provedeny z pozinkovaného plechu
 • Venkovní parapety oken z pozinkovaného plechu

10. Technické zařízení – instalace:

 • Vodovod - plastové rozvody
 • Kanalizace - potrubí z PVC HT, ležatý svod z PVC KG
 • Zařizovací předměty:
  • vana akrylátová
  • sprchový kout akrylátový
  • umyvadlo keramické
  • WC kombi keramické
  • vanová nástěnná baterie vč. sprchy – chrom
  • sprchová nástěnná baterie vč. sprchy – chrom
  • umyvadlová stojánková baterie – chrom
  • pračkový ventil
  • příprava pro napojení kuchyňského dřezu a myčky nádobí
 • Vytápění
  • Plynový kotel
  • Prostorový termostat v obývacím pokoji
  • Rozvody vytápění – měď
  • Desková otopná tělesa
 • Elektroinstalace
  • Kabelové rozvody – měď
  • Zásuvky a vypínače – bílé plastové
  • V každé místnosti vývod pro osvětlovací těleso
  • Plastový rozvaděč ve vstupní chodbě
  • Střešní jímací hromosvodný systém
  • V obývacím pokoji příprava pro televizní antény – vytrubkování do prostoru podkroví pro následnou možnost osazení a přívodu rozvodů od antény či satelitu
  • Příprava pro domovní telefon ve vstupní chodbě – přívod od vstupní branky

11. Zpevněné plochy:

 • Obvodový chodníček - kačírek v šíři 400 mm s betonovým obrubníkem
 • Přístupové cesty s parkovacím stáním – zámková dlažba

12. Nadstandard:

 • Změny proti tomuto seznamu standardního provedení lze na základě požadavků klienta provést v průběhu výstavby na základě odsouhlasené cenové nabídky
 • Nejsou standardním vybavením rodinného domu: komín pro krb, oplocení pozemku a zahradní úpravy, včetně ornice a osetí trávníku.

 

Ceny domů jsou uvedeny včetně vnitřního standardního vybavení jako jsou: podlahy, dlažba, obklady, dveře, zábradlí a sanita. Seznama vizualizace vybavení možné zaslat na vyžádání mailem. 

Vyhrazujeme si právo na změnu výrobků resp. dodávek na stavbu, provedenou změnou však nesmí být snížení standardu, kvality a životnosti výrobku.